Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun olduktan sonra, Diyarbakır Dicle Üniversitesi’ nde Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimime başladım.
 
Çalışmalarımda depresyon, yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluk, sosyal kaygı bozukluğu, Obsesif kompulsif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu, yeme bozuklukları, ilişki problemleri, tükenmişlik ve öfke kontrol problemleri, sınav kaygısı ile Bilişsel Davranışçı terapi uygulamalarıyla çalışmaktayım.
 
Uzmanlık Alanlarım
 
Depresyon,
Anksiyete Bozuklukları,
Panik Bozukluk,
Obsesif Kompülsif Bozukluk,
Travma Sonrası Stres Bozukluğu,
Sosyal Anksiyete ve Özgül Fobi,
Yeme Bozuklukları,
Sınav Kaygısı